En tredjedel lyssnar på ljudböcker

En tredjedel lyssnar på ljudböcker

Idag (15 oktober) kom den årliga undersökningen “Svenskarna och internet” ut och som vanligt granskar man hur svenskarna konsumerar olika saker på internet. Ljudböcker och poddar har en egen avdelning och vi har valt att koncentrera oss på statistiken för just ljudböcker.

En tredjedel lyssnar (minst någon gång)

Det visade sig att en tredjedel lyssnar på ljudböcker varav majoriteten är är under 45 år. Av denna tredjedel är det dock långt från alla som lyssnar på ljudböcker dagligen.

Dagliga ljudbokslyssnare

På totalen är det cirka 7% som lyssnar på ljudböcker dagligen och när man frågar om lyssnaren tycker det är en meningsfull syssla så svarar 41% att man tycker det och 37% att man inte tycker det. Barnfamiljer , studenter på högskola samt hushåll med relativt hög totalinkomst tenderar att tycka att lyssnande på ljudböcker är mer meningsfullt än andra målgrupper.

Första undersökningen av ljudbokskonsumtion

Detta är första gången man har undersökt hur svenskarna lyssnar på ljudböcker separat, därför finns det ingen tidigare statistik att jämföra med. Det ska däremot bli spännande att jämföra denna statistik nästa år.

Poddar eller ljudböcker?

Om man jämför statistiken på poddar kontra ljudböcker så kan man se att poddar fortfarande trumfar ljudböcker. Det är 55% som lyssnar på poddar jämfört med 33% på ljudböcker. När det gäller dagliga lyssnare så ligger poddar på 9% av befolkningen och ljudböcker på 7%.

Källa: svenskarnaochinternet.se

Comments are closed.