Storytel fyller på kassan med en halv miljard

Storytel fyller på kassan med en halv miljard

Storytel vill lägga in en högre växel när det gäller expansionen till andra länder och tog precis in 500 nya miljoner. Anledningen till att man tar in nya pengar är att man vill snabba på den internationella expansionen, ungefär hälften ska användas till nya marknader och hälften till att växa på befintliga marknader. Några länder där man redan har etablerat sig är Indien, Ryssland, Italien och Spanien.

Comments are closed.